Datadrift

Drift av datasystemer krever stadig større faglige og økonomiske ressurser. Mange bedrifter velger derfor å overlate ansvaret til oss og bruker oss som sin “dataavdeling”, slik at de kan konsentrere seg fullt og helt om sin egen kjernevirksomhet.

ASP

Løsningen innebærer at kunden leier serverkapasitet og programvare hos oss. Vi sørger for at serveren er i kontinuerlig drift og utfører alle oppgaver knyttet til driften: support, backup, patching, overvåking, oppgraderinger, antivirus, UPS osv. Kunden betaler en fast månedspris per bruker for tjenesten.

Hosting

Kunden enten leier virtuelle servere på vår VMware-plattform eller plasserer sine servere hos oss. Etter avtale utfører vi deler av datadriften, mens kunden tar seg av de resterende oppgavene. Fordelen er at kunden ikke behøver å tenke på å drifte fysiske bokser i sine lokaler.

Driftsavtale

En driftsavtale innebærer at kunde inngår en avtale med oss om drift av server, nettverk og eventuelt arbeidsstasjoner. Vi er klare til aksjon, dersom problemer oppstår og sørger for forebyggende vedlikehold etter nærmere avtale.