Om oss

«Bidra til at du lykkes»

G-en i firmanavnet står for Global og P-en står for Personlig. Vi leverer globale tjenester (som betyr at våre tjenester fungerer alle steder du måtte være i verden). Dette kombinerer vi med personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, gjennom videokonferanser eller på andre lignende medier.

GP Dataservice AS (tidligere Halden Dataservice AS) ble etablert i 1989 og er i dag en av de største i sin bransje i Østfold. Vi er lokalisert i Halden, men har hele fylket som markedsområde. Vår visjon er å «bidra til at du lykkes».

Tanken er enkel: lykkes du, så lykkes vi. Våre fire verdier er: Profesjonell, engasjert, dyktig og raus. Måten vi handler på både i møtet med våre kunder og våre kolleger, skal kunne måles mot disse verdiene.

GP Dataservice AS er eid av GP Gruppen AS som også eier GP Økonomi AS og GP Media AS.

Til sammen leverer den gruppen og det huset (GP Huset) vi er en del av, et bredt spekter av produkter og tjenester som de fleste virksomheter vil ha stor nytte av. Hovedområdene er: bredbånd (fiber), drift- og hostingtjenester, administrerte tjenester,

skytjenester, økonomisystemer, applikasjonsutvikling, data- og mobilutstyr, regnskaps- og økonomitjenester, rådgivning og sparring, selskapsetablering, grafisk design, nettsider og nettbutikk, sosiale medier samt markedskommunikasjon.

GP Huset – senter for
verdiskapning og digitalisering

Med vår totale kompetanse i GP Huset skal vi bidra til at våre kunder skaper verdier gjennom å utvikle
sin forretning. Digitalisering kan i denne sammenheng være en viktig suksessfaktor.

Les mer om GP Gruppen og GP Huset
Vi kontakter deg