Om GP Dataservice

«Bidra til at du lykkes»

GP Dataservice AS (tidligere Dataservice AS) ble etablert i 1989 og er i dag en av de største i sin bransje i Østfold. Vi er lokalisert i Halden, men har hele fylket som markedsområde.

Vår visjon er å «bidra til at du lykkes». Tanken er enkel: lykkes du, så lykkes vi. Våre tre viktigste verdier er: Profesjonell, engasjert og dyktig. Måten vi handler på både i møtet med våre kunder og våre kolleger, skal kunne prøves mot disse verdiene.

GP Dataservice AS er eid av GP Gruppen AS som også eier GP Økonomi AS. GP Dataservice AS og GP Økonomi AS er altså søsterselskap. GP Gruppen AS er også medeier i Odin media AS.

Til sammen leverer den gruppen vi er en del av, et bredt spekter av produkter og tjenester som de fleste virksomheter vil ha stor nytte av. Hovedområdene er: bredbånd (fiber), datadrift og ASP-løsninger, applikasjonsutvikling, datautstyr og telefoni, regnskaps- og økonomitjenester, økonomisystemer, rådgivning og sparring, selskapsetablering, grafisk design, nettsider og nettbutikk, sosiale medier samt markedskommunikasjon.

G-en i vår logo står for Global og P-en står for Personlig. Vi leverer Globale tjenester (som betyr at våre tjenester fungerer alle steder du måtte være i verden). Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, samtaler på Skype eller på andre lignende medier.