Ledige stillinger

Ønsker du å jobbe med IT-systemer innenfor et spennende og innovativt miljø?

GP-gruppen AS er heleier/deleier i selskapene GP Dataservice AS (tidligere Dataservice AS), GP Økonomi AS (tidligere Regnskapsservice AS) og Odin media AS. Totalt er vi ca. 40 medarbeidere og omsetter for rundt 50 millioner kroner i året. Se www.gp.no.

Selskapene i GP Gruppen AS leverer Globale tjenester med Personlig oppfølging. At tjenestene er Globale innebærer at de fungerer alle steder man måtte være i verden. Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, samtaler på Skype eller på andre lignende medier.

Selskapene i GP-gruppen har høy kompetanse innenfor fibernett og IT, regnskap og økonomi samt Web og markedskommunikasjon. Vi opplever det som en stor styrke, og gjør at vi kan se muligheter for våre kunder i et større perspektiv. Framtiden betyr i stadig økende grad effektivisering og digitalisering, og her har vi som mål å være i første rekke.

Lever en åpen søknad ved å bruke skjema under

Last opp søknad i PDF format: